Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Mesane Ameliyatı

Mesane Ameliyatı

Mesane ameliyatı, her iki böbrekten üreterler vasıtasıyla gelen idrarın mesane yani idrar kesesinde buluşmasıyla boşaltım işlemi oluşurken, mesanenin iç kısmının çeşitli sebeplerden dolayı kötü huylu tümörler tarafından kaplanması sonucu yapılan ameliyata mesane ameliyatı denir. Mesane kanseri kadınlardan daha çok erkeklerde görülmektedir. Bunun nedenleri arasında uygunsuz çalışma ortamında çok fazla çalışılması ve alkol ve tütün tüketim oranının erkeklerde daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Mesane kanseri belirtileri;
  • İdrarın kanamalı olması ve idrarda pıhtılaşmanın görülmesi; mesane kanseri belirtileri arasında çok sık rastlanmaktadır. Hastalığın en önemli belirtileridir.
  • Sürekli olarak görülen ağrılı idrar ve idrar yapılırken sonlarına doğru boşaltım organında yanma hissinin oluşması hastalığın diğer önemli belirtilerindendir.
Mesane kanserinde belirtilerinden olan idrarda kan oluşumu her hastada gözle görülmeyebilir diğer belirtiler varsa idrar tahlilinde kan hücrelerine rastlanacaktır. Bu belirtiler görülen kişiler ilgili polikliniklere başvuru yaparak gerekli tetkikleri yaptırmalı ve hastalığın ileri aşamasına gelinmeden tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Hastalığın teşhisinde gelişen tıbbi cihazlar sayesinde kolaylıkla kesin tanı konulabilmektedir. Ultrason, bilgisayarlı tomografi ve endoskopi cihaz ve teknikleri uygulanarak hastalığın durumu ve uygulanacak tedavi yöntemi belirlenmektedir. En sağlıklı tanı endoskopi sayesinde yapılmaktadır. Mesane ameliyatı yapılan tetkiklerden sonra tur tm denilen cerrahi operasyon yapılması ve mesane içerisinden kistler alınarak tümörlerin tehlike boyutuna göre tedavi yolunun izlenmesi gerekir. Tur tm ameliyatı ile alınan parçalar patolojik olarak incelenerek tümörün mesane içindeki boyutu ve tehlikesi anlaşılır. Bu duruma göre yapılacak müdahale belirlenir. Mesane ameliyatı;
  • Tur tm operasyonu ile mesane içindeki tümörlerin kesenin iç kısımlarına nüfuz etmediği ve saldırgan özelliği bulunmadığı, yayılma riskinin çok düşük olduğu yani düşük dereceli hastalıklarda tur tm operasyonu yeterli olabilmekte ve doktorların öngördüğü ilaçlarla tedavi edilmektedir.
  • Tur tm operasyonu sonucunda kese içindeki tümörlerin saldırgan olduğu yayılma riskinin bulunduğu ancak mesanenin içine nüfuz edememiş başlangıç aşamasında olan hastalığın tedavisinde ise birkaç hafta sonra tekrar tur tm operasyonu olacaktır ve ikinci operasyondan sonra doktorların öngördüğü süre boyunca ilaç tedavisi uygulanacaktır.
  • Tur tm operasyonu sonucunda tümörlerin saldırgan ve kese içerisinde derinlere kadar indiği anlaşıldığında birkaç hafta sonra tur tm operasyonu tekrarlanır ve mesane bölgesine doktorların öngöreceği süre boyunca verem ilaçları enjekte edilerek tedavisi yapılmaya çalışılacaktır.
  • İlk operasyon sonucu tümör hücrelerinin çok saldırgan oldukları mesaneyi tamamen kaplayıp diğer komşu dokulara sıçramış oldukları belirlendiğinde birkaç hafta sonra tekrar tur tm operasyonu yapılır ve patolojik değerler incelendiğinde tehlike boyutunun halen yüksek olduğu anlaşılmışsa radikal sistektomi adı verilen cerrahi müdahale yapılır. Bu müdahalede meni dokuları, prostat, mesane, alt idrar yollarının bir kısmı, lenf dokuları ve büyük damarlar alınır. Mesane ameliyatı sırasında en büyük ve en zor ameliyat radikal sistektomi ameliyatıdır.
Son Güncelleme : 21.01.2024 02:12:29
Mesane Ameliyatı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Mesane Ameliyatı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Mesane Ameliyatı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Mesane Duvarı Kalınlaşması
Mesane Duvarı Kalınlaşması
Mesane Duvarı Kalınlaşması, Mesane, böbrekler tarafından üretilen ve üreterler aracılığı ile taşınan idrarın depolandığı içi boş organımızdır. Mesanenin kapasitesi beş yüz mililitre kadardır. Mesane, dört katmandan meydana gelir. En dış kısımda bağ d...
Mesane Ağrısı
Mesane Ağrısı
Mesane ağrıları ilk olarak bakteriyel bir enfeksiyon gibi gözükebilir ancak antibiyotik kullanımının herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Mesaneni bilenen ağrıları şunlardır: Acil işeme isteği, ağrı yaşanması ve sık işemelerdir. Mesane boşaltılma...
Mesanede İdrar Kalması
Mesanede İdrar Kalması
Mesanede idrar kalması, Mesanenin fonksiyonu idrar depolamaktır. Böbrekler kandaki atılması gereken maddeleri ve suyu atmak için günde 1,5 ve 2 litreye yakın idrara oluştururlar. Oluşan idrara böbreklerden mesaneye üreter denilen iki dar tüp ile taşı...
Mesane Kanseri Ameliyatı
Mesane Kanseri Ameliyatı
Mesane Kanseri Ameliyatı, idrar kesesinde habis tümör bulunan ve başka tedavi yöntemleri ile iyileştirilemeyen hastaların tedavisi için yapılan bir ameliyattır. Mesane içinde kanserli hücre ya da tümör oluşumu varsa bir üroloji hekimi tarafından önce...
Mesane Kanserinde Yaşam Süresi
Mesane Kanserinde Yaşam Süresi
Mesane Kanserinde Yaşam Süresi, kanserin evresine ve tedavi edilmesine bağlıdır. Bazı mesane kanserleri, erken evrede teşhis edilir ve tedavisine başlanır, bu tür kanserlerde, yaşam şansı uzun ve tedavi başarılıdır fakat bazı kanser türleri geç teşhi...
Mesane Hastalıkları
Mesane Hastalıkları
Mesane hastalıkları, böbreklerden atılan idrarın depo edildiği mesane adı verilen organı etkileyen hastalıklardır. Göbeğin altında kasların arka tarafında, erkeklerde bağırsakların ön kısmında kadınlarda rahmin hemen altında bulunan mesane, böbrekler...
Nörojen Mesane
Nörojen Mesane
Nörojen mesane, sinir sistemindeki bir alanda operasyon, travma, doğum, enfeksiyon gibi etkenlerle oluşan hasar sonucunda mesane fonksiyonlarının kaybıdır. Mesanede normal fonksiyon idrarın depolanması, idrar yapma isteği oluştuğu zamanda kontrollü o...
Mesanede Kist
Mesanede Kist
Mesanede kist hem erkeklerde hem de bayanlarda yaygın olarak görülen problemlerden biridir. İnsanlarda idrarın birikmesini ve belli bir süre idrarın tutulmasını sağlayan bu bölge, yaptığı görevle çok büyük bir önem taşımaktadır. Mesane, insanlarda id...
Mesanede Kitle
Mesanede Kitle
Mesanede kitle, bir diğer adıyla idrar kesesinde oluşan kitle, genellikle idrar yolları aracılığıyla idrarı depolayan bölgede meydana gelmektedir. Mesane içerisini kaplayan iç yüzey üzerinde meydana gelen kitlelere aslında kanser adı verilebilir. Çün...
Mesane Genişlemesi
Mesane Genişlemesi
Mesane Genişlemesi, Mesane, idrarın biriktiği ve dışarı atılmaya hazırlandığı kısımdır. İdrar kesisi olarak da bilinen mesane, ürüner sistemin bir parçasıdır. Mesane idrar yollarının altında bulunan ve etrafında mesane duvarı dediğimiz bir yapıyla sa...
Mesane Egzersizi
Mesane Egzersizi
Mesane Egzersizi, mesane kaslarının güçlenmesi için yapılmaktadır. Bu egzersizlerin yapılması gereken durum genel anlamda idrar kaçırmamak için yaptırılır. Erkeklerde çocukken ve yaş ilerledikçe görülen, bayanlarda ise genelde doğumdan sonra mesane k...
Mesane Şişmesi
Mesane Şişmesi
Mesane Şişmesi, Mesane yapısı itibari ile idrarı depoladığı bilinmektedir. İdrarın biriktiği alan olarak ifade etmek mümkündür. Böbreklerimiz kanın içerisinde yer alan kirli maddeleri ayırarak temiz kanı gönderip kirli kanın ise mesaneye ulaşmasına y...

 

Mesane Duvarı Kalınlaşması
Mesane Ağrısı
Mesanede İdrar Kalması
Mesane Kanseri Ameliyatı
Mesane Kanserinde Yaşam Süresi
Mesane Hastalıkları
Nörojen Mesane
Mesanede Kist
Mesanede Kitle
Mesane Genişlemesi
Mesane Egzersizi
Mesane Şişmesi
Mesane Kanseri Son Evre
Mesane Kapasitesi
Mesane Malign Neoplazmı
İyi Huylu Mesane Tümörü
Mesane Kanaması
Mesane Taşı Ameliyatı
Mesane Kanseri Bitkisel Tedavisi
Mesanede Kitle Ameliyatı
Mesane İdrar Torbası
Kadınlarda Mesane Kanseri
Aşırı Aktif Mesane İlaçları
Mesane Kateterizasyonu
Mesane
Aşırı Aktif Mesane Sendromu
Böbrek Mesane Arası
Mesane Ameliyatı
Mesane İltihabı
Mesane Tüberkülozu
Popüler İçerik
Mesane Kanseri Son Evre
Mesane Kanseri Son Evre
Mesane kanseri son evre, bu kanser türünün dördüncü evresidir. Mesane kanseri teşhisi konduğu zaman hangi evreye geldiği tespit edilir. Sinsi gelişen ...
Mesane Kapasitesi
Mesane Kapasitesi
Mesane kapasitesi, fonksiyonu idrar depolamak olan mesanenin yani idrar kesesinin dolması için gerekli idrar çokluğunu temsilen kullanılan bir terimdi...
Mesane Malign Neoplazmı
Mesane Malign Neoplazmı
Mesane maling neoplazmı, mesanede oluşan kanserdir. Neoplazm, tümör yada kansere verilen başka bir isimdir. Böbrekler mesaneye üreter isimli boru ile ...
İyi Huylu Mesane Tümörü
İyi Huylu Mesane Tümörü
İyi huylu mesane tümörü, Mesane, börekten süzülen idrarın depolandığı ve dışarıya atıldığı, adalelerden oluşan içi boş organdır. Mesane kanseri çok sı...
Mesane Kanaması
Mesane Kanaması
Mesane kanaması, herhangi bir sebeple kişinin mesanesinden kan gelmesi olayının olduğu bir rahatsızlık türüne verilen addır. Mesane idrar depolayan ço...
Mesane Taşı Ameliyatı
Mesane Taşı Ameliyatı
Mesane Taşı Ameliyatı, Günümüzde mesane taşları genelde elli yaşın üstünde olan erkeklerde görülür. Ayrıca gelişmekte olan uzak ülkelerde oldukça düşü...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Mesane Duvarı Kalınlaşması
Mesane Ağrısı
Mesanede İdrar Kalması
Mesane Kanseri Ameliyatı
Mesane Kanserinde Yaşam Süresi
4 Santimlik Mesane Tümürü Teşhisi Var
Mesanem De İlk Zamanlar 2 Litreyi Aşkın İdrar Kalıyordu
Mesane Genişlemesinde Geç Tedavi Edilirse Ne Olur
Mesane
Mesanenin Tam Boşaltılabilmesi İçin Ne Yapmak Gerekiyor.
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
4 Santimlik Mesane Tümürü Teşhisi Var
Mesanem De İlk Zamanlar 2 Litreyi Aşkın İdrar Kalıyordu
Mesane Genişlemesinde Geç Tedavi Edilirse Ne Olur
Mesane
Mesanenin Tam Boşaltılabilmesi İçin Ne Yapmak Gerekiyor.
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024