Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Mesane Duvarı Kalınlaşması

Mesane Duvarı Kalınlaşması, Mesane, böbrekler tarafından üretilen ve üreterler aracılığı ile taşınan idrarın depolandığı içi boş organımızdır. Mesanenin kapasitesi beş yüz mililitre kadardır. Mesane, dört katmandan meydana gelir. En dış kısımda bağ dokusu yapısında olan adventisya tabakası vardır. İçe doğru sırasıyla; düz kas tabakası, ...

Mesane Ağrısı

Mesane ağrıları ilk olarak bakteriyel bir enfeksiyon gibi gözükebilir ancak antibiyotik kullanımının herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Mesaneni bilenen ağrıları şunlardır: Acil işeme isteği, ağrı yaşanması ve sık işemelerdir. Mesane boşaltılmadığı sürece ağrı giderek artar. İşeme olayı ise genellikle rahatlık verir ve ağrının aza...

Mesanede İdrar Kalması

Mesanede idrar kalması, Mesanenin fonksiyonu idrar depolamaktır. Böbrekler kandaki atılması gereken maddeleri ve suyu atmak için günde 1,5 ve 2 litreye yakın idrara oluştururlar. Oluşan idrara böbreklerden mesaneye üreter denilen iki dar tüp ile taşınırlar. Mesane doldukça gerilir ve normalden yaklaşık 400 cc idrar depolar. Bu depoladığı idr...

Mesane Kanseri Ameliyatı

Mesane Kanseri Ameliyatı, idrar kesesinde habis tümör bulunan ve başka tedavi yöntemleri ile iyileştirilemeyen hastaların tedavisi için yapılan bir ameliyattır. Mesane içinde kanserli hücre ya da tümör oluşumu varsa bir üroloji hekimi tarafından öncelikle tespit edilmesi gerekir. Mesane kanseri, ultrasonografi ve CA21 testleri yapılarak tesp...

Mesane Kanserinde Yaşam Süresi

Mesane Kanserinde Yaşam Süresi, kanserin evresine ve tedavi edilmesine bağlıdır. Bazı mesane kanserleri, erken evrede teşhis edilir ve tedavisine başlanır, bu tür kanserlerde, yaşam şansı uzun ve tedavi başarılıdır fakat bazı kanser türleri geç teşhis edilir tümörün de kötü huylu olmasıyla birlikte tedavi bazen başarılı olmaz ve hasta için y...

Mesane Hastalıkları

Mesane hastalıkları, böbreklerden atılan idrarın depo edildiği mesane adı verilen organı etkileyen hastalıklardır. Göbeğin altında kasların arka tarafında, erkeklerde bağırsakların ön kısmında kadınlarda rahmin hemen altında bulunan mesane, böbreklerden gelen idrarla dolmaya başladığı zaman sinirler aracılığıyla beyne sinyaller iletir. Beyin...

Nörojen Mesane

Nörojen mesane, sinir sistemindeki bir alanda operasyon, travma, doğum, enfeksiyon gibi etkenlerle oluşan hasar sonucunda mesane fonksiyonlarının kaybıdır. Mesanede normal fonksiyon idrarın depolanması, idrar yapma isteği oluştuğu zamanda kontrollü olarak idrarın boşaltılmasını içerir. Bu işlevin yerine getirilmesi içinde santral sinir siste...

Mesanede Kist

Mesanede kist hem erkeklerde hem de bayanlarda yaygın olarak görülen problemlerden biridir. İnsanlarda idrarın birikmesini ve belli bir süre idrarın tutulmasını sağlayan bu bölge, yaptığı görevle çok büyük bir önem taşımaktadır. Mesane, insanlarda idrarı depolayan yerdir. Mesanenin vücuttaki yeri ise insanlarda alt karın boşluğudur. Mesanede...

Mesanede Kitle

Mesanede kitle, bir diğer adıyla idrar kesesinde oluşan kitle, genellikle idrar yolları aracılığıyla idrarı depolayan bölgede meydana gelmektedir. Mesane içerisini kaplayan iç yüzey üzerinde meydana gelen kitlelere aslında kanser adı verilebilir. Çünkü oluşan kötü huylu kitleler, direk olarak insanlarda kanser etkisi ve kanser belirtileri gö...

Mesane Genişlemesi

Mesane Genişlemesi, Mesane, idrarın biriktiği ve dışarı atılmaya hazırlandığı kısımdır. İdrar kesisi olarak da bilinen mesane, ürüner sistemin bir parçasıdır. Mesane idrar yollarının altında bulunan ve etrafında mesane duvarı dediğimiz bir yapıyla sarmalanmış kısma denilmektedir. Esnek ve dayanıklı bir yapıya sahip olan mesane, uzun süre idr...

Mesane Egzersizi

Mesane Egzersizi, mesane kaslarının güçlenmesi için yapılmaktadır. Bu egzersizlerin yapılması gereken durum genel anlamda idrar kaçırmamak için yaptırılır. Erkeklerde çocukken ve yaş ilerledikçe görülen, bayanlarda ise genelde doğumdan sonra mesane kasları gevşedikçe görülen idrar kaçırma sorunu mesane egzersizleri olarak adlandırdığımız evd...

Mesane Şişmesi

Mesane Şişmesi, Mesane yapısı itibari ile idrarı depoladığı bilinmektedir. İdrarın biriktiği alan olarak ifade etmek mümkündür. Böbreklerimiz kanın içerisinde yer alan kirli maddeleri ayırarak temiz kanı gönderip kirli kanın ise mesaneye ulaşmasına yardımcı olur. Böbreklerin gerçekleştirmiş olduğu bu işlem sırasında normal bir zamanda g...

Mesane Kanseri Son Evre

Mesane kanseri son evre, bu kanser türünün dördüncü evresidir. Mesane kanseri teşhisi konduğu zaman hangi evreye geldiği tespit edilir. Sinsi gelişen bir hastalık olduğu için belirti verdiği zaman kanser araştırması yapılır. Belirtileri idrar yaparken kanama, ağrı ve sık idrara çıkma olsa da bunlar başka bir rahatsızlığında belirtisi olabilm...

Mesane Kapasitesi

Mesane kapasitesi, fonksiyonu idrar depolamak olan mesanenin yani idrar kesesinin dolması için gerekli idrar çokluğunu temsilen kullanılan bir terimdir. Yetişkin bir kişinin idrar kesesinin 500 ile 600 mililitre arası idrar alabilmesi mümkündür ama mesanedeki idrar bir su bardağı kadara yani 150 mililitreye ulaştığında idrar boşaltma ihtiyac...

Mesane Malign Neoplazmı

Mesane maling neoplazmı, mesanede oluşan kanserdir. Neoplazm, tümör ya da kansere verilen başka bir isimdir. Böbrekler mesaneye üreter isimli boru ile bağlıdır. İnsanlarda genellikle iki böbrek ve dolayısıyla iki üreter bulunmaktadır. Renal pelviste biriken idrar üreter ile mesaneye boşaltılır. Renal pelvis ile üreter, tranzisyonel hücre ded...

İyi Huylu Mesane Tümörü

İyi huylu mesane tümörü, Mesane, börekten süzülen idrarın depolandığı ve dışarıya atıldığı, adalelerden oluşan içi boş organdır. Mesane kanseri çok sık olarak, mesanenin iç yüzeyini döşeyen hücrelerden kaynaklanır. Mesane karın alt kısmında yer alan içi boş bir kesedir. İçerisinde idrar birikir ve dışarı atılır. İdrar böbreklerde süzerek mes...

Mesane Kanaması

Mesane kanaması, herhangi bir sebeple kişinin mesanesinden kan gelmesi olayının olduğu bir rahatsızlık türüne verilen addır. Mesane idrar depolayan çok fonksiyonlu ve önemli olan bir organ olma özelliğine sahiptir. Böbrekler kanda atılması gereken yabancı maddeleri ve vücuttaki fazla bulunan suyu farklı yollarla mesane adını verdiğimiz ...

Mesane Taşı Ameliyatı

Mesane Taşı Ameliyatı, Günümüzde mesane taşları genelde elli yaşın üstünde olan erkeklerde görülür. Ayrıca gelişmekte olan uzak ülkelerde oldukça düşük protein, süreğen dehidratasyon (Uzun zaman vücudun susuz kalması), yüksek karbonhidratlı diyet çocuklarda amonyumürat taşlarının oluşmasına yol açmaktadır. Mesane taşı erkeklerde kadınla...

Mesane Kanseri Bitkisel Tedavisi

Mesane Kanseri Bitkisel Tedavisi, ilaç tedavisinden önce ya da ilaç tedavisi ile yapılan tedavidir. Mesane, böbreklerimizden süzülen idrarın depolanıp dışarıya atıldığı içi boş bir organımızdır. Mesane kanseri ise zamanla aşırı sigara içenlerde, içmeyenlere oranla daha sık gerçekleşir. Mesane kanserine neden olan diğer nedenler ise boya işiy...

Mesanede Kitle Ameliyatı

Mesanede Kitle Ameliyatı, Mesanede oluşan kitle için kişilerin ameliyat olması gereklidir. Çünkü kitle kendi kendine tedavi edilebilen basit bir hastalık değildir. İdrar kesesi olarak da adlandırılan mesanede idrar toplanmaktadır. Burada toplanan idrar ise idrar yollarından geçerek dışarı atılmaktadır. Mesane esnek ve dayanıklıdır. Faka...

Mesane İdrar Torbası

Mesane idrar torbası, üriner sistemde bulunan organlar arasındadır. İdrar yollarındaki mesane diğer adıyla idrar torbası vücutta önemli görevleri üstlenmiştir. Bulunduğu yerde yani idrar yollarında yukarıdan aşağıya doğru sırayla böbrekler, üreterler, mesane idrar torbası ve üretra vardır. Gelişmiş bir filtre sistemiyle çalışan böbreklere gi...

Kadınlarda Mesane Kanseri

Kadınlarda mesane kanseri, Kadınlarda mesane kanseri erkeklere göre 4 kat daha düşüktür. Erkeklerde daha çok görülen bir kanser türüdür. Mesane idrar kesesi diye adlandırılan her iki böbrekten idrar yolları aracılığı ile gelen idrarı depolayan bir organdır. Bu organın iç yüzeyinde oluşan kötü huylu tümörlere mesane kanseri yani idrar ke...

Aşırı Aktif Mesane İlaçları

Aşırı Aktif Mesane İlaçları, mesane sendromu yaşayan hastalarda uygulanan tedavi yöntemidir. İlaç tedavisinin yanı sıra aşırı aktif mesane durumu yaşayan hastalarda bazı fiziksel tedavilerde uygulanmalıdır. Aksi halde tek başına ilaç tedavisi yeterli olmayacaktır. Aşırı aktif mesane problemi yaşayan hastalara mesane içi ilaçlar veya oral yol...

Mesane Kateterizasyonu

Mesane Kateterizasyonu, İdrarı boşaltmak amacıyla bir katterin üretra içinden geçirilerek mesane içine yerleştirilmesi işlemine mesane kateterizzasyonu denir. Vucudun fizolojik dengesinin korunması ve hayatın devamı için sindirim ve boşaltım sistemi önemli bir yere sahiptir. Besin maddelerinin ve suyun vücudumuzda metabolizması sonucu meydan...

Mesane

Mesane; fonksiyonu idrar depolamaktır. Böbrekler, kandaki atılması gereken suyu ve maddeleri atmak üzere günde 1,5-2 lt'ye yakın idrar oluşturur. Oluşan idrar böbreklerden mesaneye üreter adı verilen iki dar tüp ile taşınırlar. Mesanede gerilme olur ve normalde yaklaşık 400cc idrar depolar. Bu hacmin yarısına yaklaşıldığında idrar yaparak me...

Aşırı Aktif Mesane Sendromu

Aşırı aktif mesane sendromu, mesane kasının aşırı aktivitesiyle karakterize olan bir rahatsızlıktır. Mesane kasının aşırı aktivitesi nörolojik bir sebeple ya da sebebi açıklanamayan şekilde olabilir. Aşırı aktif mesane sendromu olan hastalarda ani sıkışma hissi ana semptom olup, kişide ertelenmesi zor olan aniden işeme isteği gelişir. Ancak ...

Böbrek Mesane Arası

Böbrek Mesane Arası, bulunan yapıya üreter denir. Üreterler, mesaneden daha yukarıda bulunan böbreklerden çıkmaktadır. İnsanların çoğunda iki adet böbrek ve iki adet üreter bulunmaktadır. Mesane ise bir adettir. İki üreter mesaneye farklı deliklerden giriş yapmaktadır. Mesane, böbrekler tarafından üretilen ve üreterler aracılığı ile taş...

Mesane Ameliyatı

Mesane ameliyatı, her iki böbrekten üreterler vasıtasıyla gelen idrarın mesane yani idrar kesesinde buluşmasıyla boşaltım işlemi oluşurken, mesanenin iç kısmının çeşitli sebeplerden dolayı kötü huylu tümörler tarafından kaplanması sonucu yapılan ameliyata mesane ameliyatı denir. Mesane kanseri kadınlardan daha çok erkeklerde görülmekt...

Mesane İltihabı

Mesane iltihabı; tıp dilinde sistit olarak bilinen, idrar kesesinin çeşitli nedenlerden dolayı bakterilerin yol açtığı iltihaplanmaya denilir. Önlem alınmadığı taktirde iltihap yayılarak böbreklere kadar ulaşabilmekte ve bu boşaltım sisteminde kalıcı hasarlara neden olabilmektedir. Bu bölgede iltihaplanmaya anüste bulunan ve alt idrar yollar...

Mesane Tüberkülozu

Mesane Tüberkülozu, kişinin mesanesine yerleşen mycobacterium complex olarak adlandırılan verem enfeksiyonundan kaynaklanmaktadır. Bu bakteriler mesaneden geçerek mesanenin içinde yayılırken, bir süre sonra diğer organlara hatta başkalarına da bulaşabilirler. Temel olarak mesane tüberkülozunun nedeni sigara kullanımıdır. Sigarada blunan zara...

Aktif Mesane Bitkisel Tedavi

Aktif Mesane Bitkisel Tedavi, bu durum genellikle kişiyi mecburiyetten dolayı zor durumların içerisine sokabilmektedir. Aktif Mesane özellikle kişi hapşırdığı zaman, öksürdüğünde, güldüğünde ya da ani bir hareket yaptığında idrar kaçırma durumları ile karşı karşıya kalmasından dolayı sürekli olarak endişe yaşamaktadırlar. Çoğunlukla aktif me...

Mesane Enfeksiyonu

Mesane enfeksiyonu, idrarda yanma, sık sık idrara çıkma, ani sıkışma ve mesane üzerinde ağrı şikâyetleri ile belirti göstermektedir. Erkeklere oranla kadınlarda daha sıklıkla görülmektedir. Erkeklerde mesane enfeksiyonu nadiren görülmekte olup, olduğu durumda altında yatan bir sebep olduğu tahmin edilmektedir. Erkeklerde prostat iltihab...

Mesane Kalınlaşması

Mesane, böbrekler tarafından üretilen ve üreterler aracılığı ile taşınan idrarın depolandığı lümenli organımızdır. Mesanenin idrar alma kapasitesi beş yüz mililitre kadardır. Mesane, dört katmandan meydana gelir. En dış kısımda bağ dokusu yapısında olan adventisya tabakası vardır. İçe doğru sırasıyla; düz kas tabakası, lam...

Mesane Taşı

Mesane taşı, dünya nüfusuna bakıldığında mesane taşı sorunu azımsanmayacak kadar fazladır. Mesane taşı sorunları aslında alınacak ufak önlemlerle önlenebilir. Çoğu mesane taşı böbrek kaynaklıdır. Taş böbreklerde oluşarak, idrar kanalı yoluyla mesaneye düşer. Mesaneye düşen taşlar üretradan hafif geniş olan üreter yoluyla dışarı atılır. ...

Mesane Kanseri Metastazı

Mesane kanseri metastazı, mesane, göbek altındaki kasların arkasında, kadınlarda rahmin altında erkekler de ise bağırsakların önünde bulunmaktadır. Böbreklerden gelen idrarın biriktiği torbadır. Mesane kasları idrarı dışarı atmada bir tür pompa görevi yapar. Mesane kanseri ABD'nin 6. Sırada sıklıkla görülen kanseridir. Geçtiğimiz yıllarda gö...

Mesane Tümörü Ameliyatı

Mesane Tümörü Ameliyatı; Mesane tümörü ameliyatı genel anestezi veya bölgesel olan anestezi ile yapılabilmektedir. Bu tür ameliyatlar için gerekli olan tıbbi hazırlıkları tamamlamak için hasta olan insanları sabah aç karına bırakmak ve hazırlıkların ardından aynı gün içerisinde hastaların ameliyatı gerçekleştir. Ameliyat idrar deliğinden gir...

Hiperaktif Mesane

Hiperaktif mesane, sık idrara çıkma, sıkışma hissi, altına kaçırma, tuvalete yetişememe gibi etkilerle ortaya çıkan bir sorundur. Genellikle 40 yaşından sonra etkili olmaya başlar. Kadınlarda daha fazla görülmektedir. Ancak erkeklerde bundan etkilenir. Kişilerin cinsel yaşamını, psikolojik ve fiziksel sorunlar yaşamasını, sosyal yaşamında ve...

Mesane Torbası

Mesane torbası, diğer adıyla idrar kesesi idrarın depolanmasını sağlayan balon şeklinde bir organdır. Normal şartlarda istemsiz çalışan bir organdır. Mesane torbası, idrarı depolar ve idrar hissimiz geldiğinde idrar yapmamızı sağlayarak içini boşaltan bir yapıdadır. İçi boş olan organ, kalın duvarlı ve kaslardan oluşan bir yapıya sahi...

Mesane Kanseri

Mesane kanseri; boşaltım sisteminde alt boşaltım kanalında bulunan mesanenin halk arasında bilinen ismiyle idrar kesesinin çeşitli nedenlerden dolayı içerisinde tümörlü hücrelerin oluşması ve yayılmasıdır. Erkeklerde kadınlara nazaran daha sık görülmektedir. Bunun nedenleri arasında çok fazla sigara ve alkol tüketiminin ve bazı sanayi kollar...

Yapay Mesane

Yapay Mesane, Mesane (İdrar kesesi) kanserinin birkaç türünde hastalığın tek tedavisi mesanenin alınması ile sağlanabilir.Mesane kanseri, derine yani mesane kas tabakasına temas ederse veya kas tabakasına çok yakın, çok sayıda ve iri tümörler bulunduğunda, BCG tedavisine yanıt vermeyen hastalara mesaneden uzak organ...

Mesane Tümörü

Mesane tümörü, mesaneyi oluşturan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla oluşan tümördür. Mesane tümörü idrar kesesinde yer alan ve içini döşeyen hücre tabakasından kaynaklanır. Bu hücre çoğalması sadece mesane içerisinde ise mesane kanseri denir. Mesane tümörü kas tabakasına geçer ve çevre dokulara da yayılmaktadır. Vücuttaki k...

Aktif Mesane

Aktif Mesane, rahatsızlığı sık sık idrara çıkma durumuna sebep olan bunun yanı sıra idarı kaçırma ile ortaya çıkan sendromun adıdır. Bu sendromun yaşanmasında aşırı derecede idrar atılımı söz konusu olma bilene kişi kendisini tutamayıp sürekli olarak tuvalete gider.Aktif mesanenin görülme sıklığı

Mesane Kanseri Kemoterapi

Mesane kanseri kemoterapi, Mesane karın bölgesinin altına yerleşmiş olan böbreklerin ürettiği idrarı depolayan bir organımızdır. İdrar yollarının bir parçası olan mesane uzun tüplerle böbreklere bağlıdır bu tüpler aracılığıyla böbreklerden gelen idrar birikir. Mesane kanseri oluşumunda tümör baskılayıcı birçok genin etkisiz kalmasının önemli...

Mesane Sarkması

Mesane Sarkması, genellikle orta yaş üstü, normal yolla doğum yapmış ya da zorlu doğum yapmış kadınlarda rastlanan bir şikâyettir. Menopoz dönemi ya da sonrasında ortaya çıkan şikâyetlerle belirlenir. Bazı durumlarda çeşitli hastalıklara ya da genetik özelliklere bağlı olarak erken yaşlarda da gelişebilir fakat bu nadir görülen bir durumdur....

Aşırı Aktif Mesane

Aşırı aktif mesane; geceleri iki veya daha fazla idrara çıkma, tuvalete yetişemeden idrar kaçırma, sabahtan gece yatıncaya kadar olan sürede sekiz kereden fazla idrara çıkma ve şiddetli idrar yapma hissi aşırı aktif mesane olarak adlandırılır. Aşırı aktif mesane rahatsızlığı kişinin yaşam kalitesini bozmaktadır. Bu rahatsızlıkta iki tip...

Mesane Sendromu

Mesane sendromu, Sık idrara çıkma ve sıkışıklık hissi veya gece sizi uykudan uyandıracak kadar idrar yapma istediğiniz varsa bazen tuvalete yetişemeden idrarı kaçırmanıza sebep oluyorsa mesane görevini iyi yapamıyor demektir. Böylesi bir durumda mutlaka bir üroloji uzmanı ile görüşüp teşhis ve tedavinizi yaptırınız.Mes...

 

Mesane Duvarı Kalınlaşması
Mesane Ağrısı
Mesanede İdrar Kalması
Mesane Kanseri Ameliyatı
Mesane Kanserinde Yaşam Süresi
Mesane Hastalıkları
Nörojen Mesane
Mesanede Kist
Mesanede Kitle
Mesane Genişlemesi
Mesane Egzersizi
Mesane Şişmesi
Mesane Kanseri Son Evre
Mesane Kapasitesi
Mesane Malign Neoplazmı
İyi Huylu Mesane Tümörü
Mesane Kanaması
Mesane Taşı Ameliyatı
Mesane Kanseri Bitkisel Tedavisi
Mesanede Kitle Ameliyatı
Mesane İdrar Torbası
Kadınlarda Mesane Kanseri
Aşırı Aktif Mesane İlaçları
Mesane Kateterizasyonu
Mesane
Aşırı Aktif Mesane Sendromu
Böbrek Mesane Arası
Mesane Ameliyatı
Mesane İltihabı
Mesane Tüberkülozu
Popüler İçerik
Mesane Duvarı Kalınlaşması
Mesane Duvarı Kalınlaşması
Mesane Duvarı Kalınlaşması, Mesane, böbrekler tarafından üretilen ve üreterler aracılığı ile taşınan idrarın depolandığı içi boş organımızdır. Mesanen...
Mesane Ağrısı
Mesane Ağrısı
Mesane ağrıları ilk olarak bakteriyel bir enfeksiyon gibi gözükebilir ancak antibiyotik kullanımının herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Mesane...
Mesanede İdrar Kalması
Mesanede İdrar Kalması
Mesanede idrar kalması, Mesanenin fonksiyonu idrar depolamaktır. Böbrekler kandaki atılması gereken maddeleri ve suyu atmak için günde 1,5 ve 2 litre...
Mesane Kanseri Ameliyatı
Mesane Kanseri Ameliyatı
Mesane Kanseri Ameliyatı, idrar kesesinde habis tümör bulunan ve başka tedavi yöntemleri ile iyileştirilemeyen hastaların tedavisi için yapılan bir am...
Mesane Kanserinde Yaşam Süresi
Mesane Kanserinde Yaşam Süresi
Mesane Kanserinde Yaşam Süresi, kanserin evresine ve tedavi edilmesine bağlıdır. Bazı mesane kanserleri, erken evrede teşhis edilir ve tedavisine başl...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Mesane Duvarı Kalınlaşması
Mesane Ağrısı
Mesanede İdrar Kalması
Mesane Kanseri Ameliyatı
Mesane Kanserinde Yaşam Süresi
4 Santimlik Mesane Tümürü Teşhisi Var
Mesanem De İlk Zamanlar 2 Litreyi Aşkın İdrar Kalıyordu
Mesane Genişlemesinde Geç Tedavi Edilirse Ne Olur
Mesane
Mesanenin Tam Boşaltılabilmesi İçin Ne Yapmak Gerekiyor.
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
4 Santimlik Mesane Tümürü Teşhisi Var
Mesanem De İlk Zamanlar 2 Litreyi Aşkın İdrar Kalıyordu
Mesane Genişlemesinde Geç Tedavi Edilirse Ne Olur
Mesane
Mesanenin Tam Boşaltılabilmesi İçin Ne Yapmak Gerekiyor.
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024